top of page

GDPR 

Persondata og personfotoer gemt på offline medier eller på online services som følger GDPR. Medmindre kunden ønsker noget andet, bliver personfotoer arkiveret permanent på offline medier. For at dele fotoer med kunden bliver fotoerne temporært gemt i cloud eller data transfer løsninger som overholder GDPR. Kundedata bliver gemt i virksomheden og i en online regnskabsløsning under GDPR.

 

Offentliggørelse af personfotoer på firmaets webside sker kun med personens godkendelse.

 

Personal data and personal photos are stored on offline media or at online services which follow GDPR. Unless the customer disagrees, photos are archived permanently on offline media. For sharing photos with the customer, photos are temporarily stored in cloud solution or at online services which follow the GDPR. Customer data are stored inside the company and in a third party online accounting system under GDPR.

 

Portraits are only published on the company´s websites with consent by the photographed person.

bottom of page